Yerinde İstihdam

yerinde istihdam

 

‘Yerinde İstihdam’ kavramı ile belediyeler bünyesinde oluşturulan istihdam merkezleri, ilgili belediye sınırlarında iş arayanlar ile yine aynı bölgedeki işverenleri buluşturmayı amaçlamaktadır.

Son 5 yıldır belediyeler için özelleştirdiği İstihdam Portali Türkiye’deki tüm belediyelerce kullanılabilecek bir alt yapıya sahiptir. Halen İstanbul’un birçok ilçesinde, Kastamonu’da ve Konya’da uygulanmakta olan istihdam projelerimizde adaylara eğitim ve psikolojik destek gibi hizmetler de verilmektedir.

 

Projenin Kazanımları

  • Yaşanılan yerlere yakın işyerlerinde çalışılmasıyla yolda geçen zamandan tasarruf,
  • Artan zaman ile çalışanların aile ve özel yaşamlarına daha fazla zaman ayırabilmesi,
  • Az yol ve çok kişisel zamanı olan çalışanların iş verimliği artışı,
  • Trafikte geçen zamanın azalmasıyla yakıt ve araçtan tasarruf,
  • Trafikteki azalmanın diğer vatandaşlar üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkisi,
  • Ulaşım harcamalarındaki düşüşün belediyelerce başka alanlarda değerlendirilmesi,
  • Yerel ve merkezi harcamalarda tasarruf ve verimlilik artışı sonucu makro büyüme,
  • Toplanan veriyle bölgesel analiz, eğitim, yatırım ve istihdam stratejileri geliştirebilme,
  • Yerel çözüm, vatandaşla kaynaşma, artan birey, aile, işveren ve toplum huzurudur.

Örnek Uygulamalar